Özgörev ve Özgörüş   

Özgörev
  • Uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmak ve bilimsel araştırma yapabilecek bireyleri yetiştirmeye yönelik lisans ve lisansüstü eğitim vermek
  • Matematiksel analiz yapabilme gücüne ve mühendislik formasyonuna sahip, matematiksel modelleme yapabilen, güncel bilişim teknolojilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar vermek
  • Mühendislik bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğretimine katkıda bulunmak

Özgörüş

  • Teorik ve uygulamalı matematik alanında uluslararası ölçekte önder bir araştırma ve öğretim merkezi olmak