2020-2021 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ YENİ DERS PLANI

Bilindiği üzere, bilimsel gelişmeler ve teknolojik buluşlar genelde üç sacayağı üzerinden ilerlemektedir. Bunlar, teori ve analiz, deney ve gözlem, bilimsel hesaplamalar ve simülasyon şeklinde özetlenebilir. Bir ve ikinci yöntemler yüzlerce hatta binlerce yıllık geçmişe sahiptirler, ancak üçüncü ayak modern programlanabilir bilgisayarların icadı ile birlikte 1950‘lerden sonra giderek daha çok önem ve ivme kazanmıştır. Teori ve analiz yöntemi kesin ve güvenilir modeller sunmakla birlikte gerçek dünya problemleri için çoğu durumda çözüm modeli oluşturamamaktadır. Deney ve gözlem metodu hatalara açıktır ve en önemlisi çok pahalıya mal olabilmektedir. Diğer yandan, bilimsel hesaplamalar ve simülasyon teknikleri artan bilgisayar gücüyle hem daha ucuza mal olmakta hem de daha etkin ve güvenilir çözümler üretebilmektedir. Dolayısı ile bu üçüncü yöntem, içinde bulunduğumuz simülasyon çağında tüm mühendislik uygulamalarının yanı sıra temel bilimler, sağlık bilimleri, ve hatta sosyal bilimler uygulamalarına kadar hemen hemen her alandaki ilerlemelerde hızla tercih edilen metot haline gelmiştir. Matematik mühendisliği programımız bu üçüncü ayağın tam merkezinde kendisine yer bulabilmektedir. Programımızın buradaki potansiyelini güçlendirmek ve daha görünür hale getirmek için ders planımıza aşağıdaki zorunlu ve seçmeli ders grupları eklenmiştir.

HESAPLAMALI MATEMATİK VE BİLİMSEL SİMÜLASYONLAR:

Gerçek dünya problemleri - problemlerin matematiksel modelleri - bu modellerin sayısal çözümlemeleri - ve çözümlerin bilgisayar simülasyonları mantıksal zinciri hemen hemen tüm mühendislik ve temel bilim problemleri için daha pratik ve etkin alternatifler sunmaktadır. Bu zincirin taşıyıcı ve tamamlayıcı parçaları olarak, yeni ders planımızda aşağıdaki fütüristik zorunlu ve seçmeli derslere yer verilmiştir: İleri Bilimsel Hesaplamalar, Hesaplamalı Matematik, Hesaplamalı Lineer Cebir, Hesaplamalı Optimizasyon, Hesaplamalı Sürekli Ortamlar Mekaniği, Matematiksel Modelleme, Akışkanlar Mekaniği, Bio-mekanik.

FİNANS MATEMATİĞİ VE EKONOMİ:

Yeni ders planımızın bir başka güçlü yanı finans ve piyasa ayağıdır. Dijitalleşen çağımızda piyasa daha etkin ve doğru modeller üretebilen matematiksel finans yöntemlerini benimser ve kullanır duruma gelmiştir. Bu gerçeği de göz önünde tutarak finans ve piyasa ile temas kurmak ve ya mevcut teması güçlendirmek adına Ekonomi, Finans Matematiği, Hesaplamalı Finans gibi fütüristik zorunlu derslerin yanı sıra Oyun Teorisi, Yöneylem Araştırması, Stokastik Diferansiyel Denklemler gibi seçmeli dersler de öğrencilerimizin tercihine sunulmaktadır.

YAZILIM ve YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ:

Matematik Mühendisliği programımız kurulduğu tarihten bu yana verdiği kuvvetli temel ve ayrık matematik formasyonu ile öğrencilerimize algoritma tasarımı ve programlama becerilerini üst düzeyde kazandırmaktadır. Mezunlarımız yazılım mühendisliği ya da yazılım geliştirme alanlarında çok başarılı performans sergilemektedirler. Dolayısı ile yeni ders planımızda yazılımla ilgili mevcut zorunlu ve seçmeli derslerimiz (Programlama Dilleri, Ayrık Matematik, Bilgi İşlem Algoritmaları, Web Programlaması, Programlama Algoritmaları vs) yerlerini korumuş olup, bunların yanı sıra yapay zeka uygulamalarına yönelik yeni seçmeli dersler de planlanma aşamasındadır.

VERİ BİLİMİ, VERİ MADENCİLİĞİ:

Veri bilimi ve veri madenciliği oldukça güncel ve popülaritesi gün geçtikçe artan bir alandır. Sağlık bilimleri, sosyal bilimler, finans ve bankacılık, temel ve mühendislik bilimleri gibi hemen hemen her alanda uygulamaya sahiptir. Öğrencilerimize bu alanda matematiksel perspektif kazandırmak için yeni planımızda Veri Yapıları, Bilgi İşlem Algoritmaları, Veri Bilimine Giriş, Hesaplamalı Veri Bilimi, Temel Bilimler İçin Veri Analizi gibi fütüristik zorunlu ve seçmeli derslere yer verilmektedir.

TEORİK DERS GRUBU:

Giriş bölümünde de belirtildiği üzere, teori ve analiz kesinliği ve güvenilirliği yönüyle bilimde ve teknolojik ilerlemelerde her zaman çok önemli yere sahip olmuş ve uygulamacılara ışık tutmuştur. Bu öneme binaen, temel teorik derslerimiz yeni planda revize edilerek yerlerini korumuş ve bu derslerin ileri halleri seçmeli ders grubumuzda öğrencilerimizin tercihlerine sunulmuştur (İleri Analiz, Cebir, Dif. Geometri, Topoloji, Real Analiz, İstatistik, Kompleks ve Fonksiyonel Analiz gibi). Böylece yeni ders planımız teorik matematikte formasyon almak isteyecek öğrencilerimizin bu tercihlerine cevap verecek niteliği korumuştur.

YENİ DERS PLANIMIZLA BİRLİKTE HEDEFLENENLER:

  • Mezunlarımıza yazılım ve veri bilimi uygulamaları alanında katma değeri yüksek iş imkanları sunmak
  • Mevcut öğrencilerimize ve mezunlarımıza disiplinler arası mühendislik (Hesaplamalı Mühendislik) alanlarında staj ve iş imkanları sunmak
  • Mevcut öğrencilerimize ve mezunlarımıza piyasa (Endüstri) ve finans alanında staj ve katma değeri yüksek iş imkanları sunmak
  • Mezunlarımıza diledikleri takdirde lisansüstü eğitimde disiplinler arası mühendislik (Hesaplamalı Mühendislik), finans, yazılım gibi alanlarda ilerlemenin önünü açmak
Ders planı detayları için tıklayınız.

Prof. Dr. Samet Yücel KADIOĞLU
Matematik Bölüm Başkanı