Komisyon Üyeleri           

Staj Doç. Dr. Ergün Yaraneri (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Öğr. Gör. Dr. Fuat Ergezen
ÇAP Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman
Yandal Araş. Gör. Dr. Şenay Pasinlioğlu
Erasmus Doç. Dr. Aybike Özer
Yatay Geçiş, Nakil ve İntibak, Af Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu
Dr. Öğr. Üyesi İrma Hacınlıyan
Öğr. Gör. Dr. Sultan Erdoğan Demir
Burs Öğr. Gör. Evren Tanrıöver
Mezunlarla İrtibat Öğr. Gör. Evren Tanrıöver
Eğitim Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İrma Hacınlıyan
Prof. Dr. Atabey Kaygun (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Kırış 
Doç. Dr. Ergün Yaraneri
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Kalite ve Akreditasyon Prof. Dr. Füsun Zengin
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çolakoğlu (Başkan)
Ar-Ge Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Ar-Ge'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Prof. Dr. Mustafa Nadar
Socrates Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Bologna Süreci Prof. Dr. Mustafa Nadar
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Lojman Doç. Dr. Ali Ercengiz
Doç. Dr. Ayşegül Tepe
İş Sağlığı ve Güvenliği Doç. Dr. Saadet Seher Özer
Afet ve Acil Durum Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
Atık ve Hurda Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
Tanıtım Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Doç. Dr. Burcu Tunga
Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay
Doç. Dr. Saadet Seher Özer
Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman