Komisyon Üyeleri

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat Sarı (Komisyon Başkanı)
Ar-Ge'den Sorumlu Bölüm Başkanı Yardımcısı: Prof. Dr. Seher Melike Aydoğan
Prof. Dr. Atabey Kaygun
Atama-YükseltmeProf. Dr. Füsun Zengin (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Semra Ahmetolan
Doç. Dr. Cihangir Özemir
Atık ve HurdaBölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat Sarı (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu
Prof. Dr. Nalan Antar
BursÖğr. Gör. Evren Tanrıöver
Çift AnadalAraş. Gör. Dr. Sevgi Harman
Dijital Ders DosyasıDr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Duygum Asya Bahçekapılı
Araş. Gör. Melis Turgut
EğitimBölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat Sarı
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkanı Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Doç. Dr. Ayşegül Tepe
Doç. Dr. Ergün Yaraneri
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel (Komisyon Başkanı)
İlk ve Acil YardımDr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel (Komisyon Başkanı)
Doç .Dr. Cihangir Özemir
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Araş. Gör. Haldun Taha Uzunoğlu
İlmi HüviyetDr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
İntibakDoç. Dr. Güler Arsan (Komisyon Başkanı)
Doç .Dr. Ayşe Peker
Doç. Dr. Soner Aydınlık
İş Sağlığı ve GüvenliğiDoç. Dr. Saadet Seher Özer
Kalite ve AkreditasyonProf. Dr. Füsun Zengin (Komisyon Başkanı)
Doç .Dr. Burcu Tunga
Doç. Dr. Cihangir Özemir
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çolakoğlu
LojmanDoç. Dr. Nurettin Cenk Turgay (Komisyon Başkanı)
Doç .Dr. Burhaneddin İzgi
MAT Havuz DersleriKoordinatör: Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir (Komisyon Başkanı)
Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Fuat Ergezen
Web Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Mezunlarla İrtibatProf. Dr. Semra Ahmetolan (Komisyon Başkanı)
Araş .Gör. Dr. Havva Uluçay
Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
StajDr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Bahri Güldoğan
Araş. Gör. Dr. Havva Uluçay
TanıtımBölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat Sarı (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Aybike Özer
Prof. Dr. Elif Canfes
Prof. Dr. Gülçin Çivi Bilir
Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu
Prof. Dr. Semra Ahmetolan
Prof. Dr. Sezgin Altay Demirbağ
Doç. Dr. Burcu Tunga
Dr. Öğr. Üyesi İrma Hacınlıyan
Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman
Uluslararası İlişkiler Koordinatör: Prof. Dr. Seher Melike Aydoğan (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
YandalAraş. Gör. Dr. Şenay Pasinlioğlu