Mathematical Engineering Program

This is a graduate program under the Department of Mathematical Engineering, providing training at master and doctorate level.

Master of Science with Thesis

This program is composed of minimum eight courses of at least twenty-four total credit hours, courses without credits, a seminar course and a thesis work.

Doctorate

For the students who were admitted with a M.Sc. degree with thesis, the Ph.D. program is composed of minimum seven courses of at least twenty-one total credit hours, seminar, qualifyment exam, thesis proposal and thesis work.

For the students who were admitted with an undergraduate degree, the Ph.D. program is composed of minimum fourteen courses of at least forty-two total credit hours, seminar, qualifyment exam, thesis proposal and thesis work.

Research Fields : Matematiksel Finans ve Ekonomi, Matematiksel Modelleme, Sayısal Optimizasyon, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Oyun Teorisi, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Değişmeli ve Değişmesiz Cebirler, Lie Cebirleri, Simetrik Gruplar, Sonlu Gruplar, Cebirler ve Temsilleri, Kategori Teorisi, Homolojik Cebir, Veri Analizi, İstatistiksel Veri Bilimi, Optimizasyon, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka
Research Fields : Genel Rölativite, Gravitasyon Teorileri, Gauge Teorileri, Kuantum Grupları, Sicim Kuramı, Süpergravite, Kuantum Mekaniği ve Kuantum Alan Teorileri
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Optimal Kontrol, H-Sonsuz Kontrol; Bulanık, Tekil ve Gecikmeli Sistemlerde Kararlılık Problemleri, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Genel Rölativite, Gravitasyon Teorileri, Gauge Teorileri, Kuantum Grupları, Sicim Kuramı, Süpergravite, Kuantum Mekaniği ve Kuantum Alan Teorileri, Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemle, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Temel Çözümler, Fonksiyonel Analiz, Uygulamalı Analiz 
Research Fields : Yapay Zeka Modellemesi, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Sinir Ağları, Sayısal Yöntemler, Veri Modellemesi, Tıbbi Modelleme, Ekonomik Modelleme, Nonlineer Davranışlar, Hesaplamalı Diferansiyel Denklemler
Research Fields : Parametrik Olmayan İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, Bayesian İstatistik, Hesaplamalı İstatistik, Biyoistatistik, Veri Analizi, İstatistiksel Veri Bilimi, Optimizasyon, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Geometrik Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları , Yalınkat Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar, Subordinasyon İlkesi, Harmonik Dönüşümler, Log-Harmonik Dönüşümler, Diferansiyel Subordinasyon, Nonlineer Analiz, Modelleme Teorisi, Kesirli Mertebeden İntegro-Diferansiyel Denklemler, Hilfer Türevi, Yaklaşım Teorisi, Sabit Nokta Teorisi
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Salgın Modellemesi, Salgın Parametreleri Tahmini
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Kesirli Mertebeden Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Nonlineer Dalga Yayılımı, Sürekli Ortamlar Mekaniği, Plak Titreşim problemleri, Hasar Mekaniği, Görüntü işleme
Research Fields : Asimptotik Analiz, Pertürbasyon metotları, Doğrusal Olmayan Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Matematiksel Epidemiyoloji, Salgın Parametreleri Tahmini, Karar Alma Dinamiği, Dispersif Şok Dalgaları
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Yüz Tanıma, Görüntü Erişimi, Görüntü Sıkıştırma, Görüntü İyileştirme, Filtreleme, Biomedikal, Veri Analizi, İstatistiksel Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka, Matematiksel Modelleme, Derin Örenme, Sinir Ağları, Sayısal Yöntemler, Hesaplamalı Bilimler
Research Fields : Matematiksel Finans ve Ekonomi, Matematiksel Modelleme, Sayısal Optimizasyon, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Oyun Teorisi
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Değişmeli ve Değişmesiz Cebirler, Lie Cebirleri, Simetrik Gruplar, Sonlu Gruplar, Cebirler ve Temsilleri, Kategori Teorisi, Homolojik Cebir
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Salgın Modellemesi, Salgın Parametreleri Tahmini
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Salgın Modellemesi, Salgın Parametreleri Tahmini, Genel Rölativite, Gravitasyon Teorileri, Gauge Teorileri, Kuantum Grupları, Sicim Kuramı, Süpergravite, Kuantum Mekaniği ve Kuantum Alan Teorileri
Research Fields : Parametrik Olmayan İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, Bayesian İstatistik, Hesaplamalı İstatistik, Biyoistatistik, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Kombinatorik, Graf Teorisi, Dominasyon, Dengeli Ağlar, NP-Tam Sorular
Research Fields : Parametrik Olmayan İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, Bayesian İstatistik, Hesaplamalı İstatistik, Biyoistatistik
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Spektral Yöntemler
Research Fields : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Research Fields : Fonksiyonel Analiz, Operatörler Teorisi, Lineer Operatörlerin Dinamikleri, Aşırıdönüşsel Operatörler, Operatör ve Matris Fonskiyonlar 
Research Fields : Manifoldların Topolojisi, Simplektik Topoloji, Cebirsel Topoloji, Düğüm Teorisi, Düşük Boyutlu Topoloji
Research Fields : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Research Fields : Operatörler Teorisi, Spektral Teori, Geometrik Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları
Research Fields : Topoloji, Cebirsel Geometri 
Research Fields : Yaklaşım Teorisi, Bilgisayar Destekli Geometrik Tasarım, Spline Fonksiyonları, Polinom ve Parçalı Polinom Eğrileri için Algoritmalar
Research Fields : Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Research Fields : Değişmeli ve Değişmesiz Cebirler, Lie Cebirleri, Simetrik Gruplar, Sonlu Gruplar, Cebirler ve Temsilleri, Kategori Teorisi, Homolojik Cebir

Degree Requirements

The M.Sc. and Ph.D. programs are run according to the regulations available at www.sis.itu.edu.tr with the titles “İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” and “İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI”.