Mathematical Engineering in the World

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1973-1974 akademik yılında kurulan ve öğrenci almaya başlayan Matematik Mühendisliği lisans programı dünyada ve Türkiyede ilk kurulan matematik mühendisliği lisans programı olması açısından marka değeri taşımaktadır. Son yıllarda matematik mühendisliği programının içerdiği uygulamalı matematik ve hesaplama bilimler alanı, mühendislik, temel bilim, endüstri ve teknolojik ilerlemerde çok  önemli rol oynamaya başlamıştır. Öyle ki, içinde bulunduğumuz simülasyon çağında hemen hemen her alandaki yeni buluşlar ve teoriler test edilirken programımızın ana temalarından matematiksel modelleme-bilimsel hesaplamalar-bilgisayar simülasyonu daha etkili alternatif bir yöntem haline gelmiştir.  Bu bağlamda  ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, matematik mühendisliği programı ya aynı yada benzer isimlerle oluşturulmaya başlanmış ve popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır. 

Aşağıdaki programlar dünyadan birkaç güncel örnek olarak verilebilir.

Stanford University
https://icme.stanford.edu/about-icme

The Florida State University
https://www.sc.fsu.edu

Inholland University  of Applied Sciences
https://www.inholland.nl/inhollandcom/bachelors-degrees/mathematical-engineering-en-fulltime/

University of Politecnico di Milano
https://www2.polimi.it/index.html%3Fid=9050&L=1.html