Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans

Bu program sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmi dört kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için ise toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Araştırma Alanları : Matematiksel Finans ve Ekonomi, Matematiksel Modelleme, Sayısal Optimizasyon, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Uygulamalı Matematik, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Hesaplamalı Davranışsal Finans, Sayısal Lineer Cebir, Sayısal Analiz, Veri Analizi, Makine Öğrenmesi, Ağ Oluşturma Algoritmaları, Simulasyon
Araştırma Alanları : Değişmeli ve Değişmesiz Cebirler, Lie Cebirleri, Simetrik Gruplar, Sonlu Gruplar, Cebirler ve Temsilleri, Kategori Teorisi, Homolojik Cebir, Veri Analizi, İstatistiksel Veri Bilimi, Optimizasyon, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka
Araştırma Alanları : Genel Rölativite, Gravitasyon Teorileri, Gauge Teorileri, Kuantum Grupları, Sicim Kuramı, Süpergravite, Kuantum Mekaniği ve Kuantum Alan Teorileri
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Optimal Kontrol, H-Sonsuz Kontrol; Bulanık, Tekil ve Gecikmeli Sistemlerde Kararlılık Problemleri, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Araştırma Alanları : Özel Koneksiyonlu Weyl Uzaylarının Geometrisi, Riemanyen Submersiyonlar, Generik Submersiyonlar, Manifoldlar Üzerinde Yaklaşık Kompleks ve Kompleks Yapılar, Einstein, Einstein-Maxwell Alan Denklemlerinin Çözümleri
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemle, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Araştırma Alanları : Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Araştırma Alanları : Temel Çözümler, Fonksiyonel Analiz, Uygulamalı Analiz 
Araştırma Alanları : Yapay Zeka Modellemesi, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Sinir Ağları, Sayısal Yöntemler, Veri Modellemesi, Tıbbi Modelleme, Ekonomik Modelleme, Nonlineer Davranışlar, Hesaplamalı Diferansiyel Denklemler
Araştırma Alanları : Parametrik Olmayan İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, Bayesian İstatistik, Hesaplamalı İstatistik, Biyoistatistik, Veri Analizi, İstatistiksel Veri Bilimi, Optimizasyon, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Araştırma Alanları : Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,  Çoklu Fizik Problemleri,  Ara Yüzey Dinamiği,  Sayısal Analiz, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri,  Doğrusal Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Yaklaşık Çözümleri,  Doğrusal Olmayan Dalga Yayılımı,  Pertürbasyon Metotları,  Derin Öğrenme  
Araştırma Alanları : Geometrik Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları , Yalınkat Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar, Subordinasyon İlkesi, Harmonik Dönüşümler, Log-Harmonik Dönüşümler, Diferansiyel Subordinasyon, Nonlineer Analiz, Modelleme Teorisi, Kesirli Mertebeden İntegro-Diferansiyel Denklemler, Hilfer Türevi, Yaklaşım Teorisi, Sabit Nokta Teorisi
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Salgın Modellemesi, Salgın Parametreleri Tahmini
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Kesirli Mertebeden Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Nonlineer Dalga Yayılımı, Sürekli Ortamlar Mekaniği, Plak Titreşim problemleri, Hasar Mekaniği, Görüntü işleme
Araştırma Alanları : Asimptotik Analiz, Pertürbasyon metotları, Doğrusal Olmayan Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Matematiksel Epidemiyoloji, Salgın Parametreleri Tahmini, Karar Alma Dinamiği, Dispersif Şok Dalgaları
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Araştırma Alanları : Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Araştırma Alanları : Yüz Tanıma, Görüntü Erişimi, Görüntü Sıkıştırma, Görüntü İyileştirme, Filtreleme, Biomedikal, Veri Analizi, İstatistiksel Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka, Matematiksel Modelleme, Derin Örenme, Sinir Ağları, Sayısal Yöntemler, Hesaplamalı Bilimler
Araştırma Alanları : Matematiksel Finans ve Ekonomi, Matematiksel Modelleme, Sayısal Optimizasyon, Stokastik Diferansiyel Denklemler, Oyun Teorisi
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Araştırma Alanları : Değişmeli ve Değişmesiz Cebirler, Lie Cebirleri, Simetrik Gruplar, Sonlu Gruplar, Cebirler ve Temsilleri, Kategori Teorisi, Homolojik Cebir
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, Salgın Modellemesi, Salgın Parametreleri Tahmini, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Sürekli Ortamlar Mekaniği, Matematiksel Modelleme, Örüntü Oluşumu, Faz Geçişleri
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Salgın Modellemesi, Salgın Parametreleri Tahmini, Genel Rölativite, Gravitasyon Teorileri, Gauge Teorileri, Kuantum Grupları, Sicim Kuramı, Süpergravite, Kuantum Mekaniği ve Kuantum Alan Teorileri
Araştırma Alanları : Parametrik Olmayan İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, Bayesian İstatistik, Hesaplamalı İstatistik, Biyoistatistik, Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Araştırma Alanları : Kombinatorik, Graf Teorisi, Dominasyon, Dengeli Ağlar, NP-Tam Sorular
Araştırma Alanları :  Hesaplamalı İstatistik, Biyoistatistik, İstatistiksel öğrenme algoritmaları, İstatistiksel Hesaplama
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Spektral Yöntemler
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler
Araştırma Alanları : Fonksiyonel Analiz, Operatörler Teorisi, Lineer Operatörlerin Dinamikleri, Aşırıdönüşsel Operatörler, Operatör ve Matris Fonskiyonlar 
Araştırma Alanları : Manifoldların Topolojisi, Simplektik Topoloji, Cebirsel Topoloji, Düğüm Teorisi, Düşük Boyutlu Topoloji
Araştırma Alanları : Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar, Ayrık Geometri, Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktal Geometri
Araştırma Alanları : Operatörler Teorisi, Spektral Teori, Geometrik Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları
Araştırma Alanları : Topoloji, Cebirsel Geometri 
Araştırma Alanları : Yaklaşım Teorisi, Bilgisayar Destekli Geometrik Tasarım, Spline Fonksiyonları, Polinom ve Parçalı Polinom Eğrileri için Algoritmalar
Araştırma Alanları : Elastisite Teorisi, Nonlineer Dalga Yayılımı, Soliton Teorisi, Nonlineer Optik, Biyomekanik, Akustik Problemler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Çoklu Fizik Problemleri, Ara Yüzey Dinamiği
Araştırma Alanları : Değişmeli ve Değişmesiz Cebirler, Lie Cebirleri, Simetrik Gruplar, Sonlu Gruplar, Cebirler ve Temsilleri, Kategori Teorisi, Homolojik Cebir
Araştırma Alanları : Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri ve Sayısal Analizi, Asimptotik Yöntemler, Diferansiyel Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Doğrusal Olmayan ve Yerel Olmayan Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, İntegral Denklemler

Başarı Değerlendirmesi

Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yürütülmesi www.sis.itu.edu.tr adresinde mevcut olan “İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” ve “İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI” ile belirlenen hükümler uyarınca yapılır.