Lisansüstü DersleriZorunlu Dersler

Kodu Adı Dili Dönemi
MAT501E Diferansiyel Denklemler I İngilizce Güz
MAT502 Reel Analiz I Türkçe Bahar
MAT505E Sayısal Analiz I İngilizce Güz
MAT509E Cebir I İngilizce Güz
MAT511E Diferansiyel Geometri I İngilizce Güz
MAT512/MAT512E Kısmi Diferansiyel Denklemler I Türkçe/İngilizce Bahar
MAT557/MAT557E Sayısal Kısmi Diferansiyel Denklemler I Türkçe/İngilizce Bahar
MAT559/MAT559E Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Türkçe Güz
MAT596/MAT596E Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT597/MAT597E Uzmanlık Alan Dersi Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT696/MAT696E Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer İngilizce Güz/Bahar
MAT697/MAT697E Uzmanlık Alan Dersi Türkçe/İngilizce Güz/BaharSeçmeli Dersler

Kodu Adı
MAT503/MAT503E İntegral Denklemler
MAT504/MAT504E Kompleks Analiz
MAT506/MAT506E Sayısal Lineer Cebir
MAT507/MAT507E Özel Fonksiyonlar
MAT508/MAT508E Manifoldlarda İntegrasyon
MAT510/MAT510E Asimptotik Analiz
MAT544/MAT544E Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Analiz
MAT545/MAT545E *Matematik Mühendisliğinde Özel Konular
MAT547/MAT547E Olasılık Teorisi
MAT549/MAT549E İstatistiksel Modelleme ve Regresyon Analizi
MAT551/MAT551E Hesaplamalı Cebir
MAT553/MAT553E Temel Bilimler için Hesaplamalı Metotlar
MAT555/MAT555E Hesaplamalı Bilimler için İstatistiksel Veri Analizi
MAT602/MAT602E Sayısal Analiz II
MAT603/MAT603E Diferansiyel Topoloji
MAT604/MAT604E Diferansiyel Denklemler II
MAT605/MAT605E Topoloji
MAT606/MAT606E Cebirsel Topoloji
MAT607/MAT607E Halka Teorisi
MAT608/MAT608E Cebir II
MAT609/MAT609E Reel Analiz II
MAT610/MAT610E Diferansiyel Geometri II
MAT611/MAT611E Kısmi Diferansiyel Denklemler II
MAT612/MAT612E Operatörler Teorisi
MAT613/MAT613E Lie Grupları ve Lie Cebirleri
MAT614/MAT614E Sayı Teorisi
MAT616/MAT616E Diferansiyel Denklemlerin Lie Grup Analizine Giriş
MAT617/MAT617E Matematiksel Optimal Kontrol Teorisi I
MAT618/MAT618E Matematiksel Optimal Kontrol Teorisi II
MAT619/MAT619E Harmonik Analiz I
MAT620/MAT620E Harmonik Analiz II
MAT622/MAT622E Kaos ve Dinamik Sistemler
MAT625/MAT625E Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
MAT626/MAT626E Pertürbasyon Yöntemleri
MAT628/MAT628E Kompleks Geometri
MAT629/MAT629E Sürekli Ortamlar Mekaniği
MAT631/MAT631E Lineer Sınır Değer Problemleri
MAT632/MAT632E Homoloji Cebiri
MAT633/MAT633E Yarı Riemann Geometrisi
MAT635/MAT635E Dalga Yayılımı için Sayısal Yöntemler
MAT637/MAT637E *Matematik Mühendisliğinde İleri Konular
MAT639/MAT639E Sonlu Grupların Temsil Teorisi
MAT641/MAT641E Dalga Hareketi I-Lineer Dalgalar
MAT642/MAT642E Dalga Hareketi II-Nonlineer Dalgalar
MAT644/MAT644E Sonlu Hacim Yöntemleri I

* : Dersi açan öğretim üyesi tarafından dönem başında ilan edilecektir.

 Bu Dönem Açılan MAT Lisansüstü Dersleri